Mali Takvim Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
 
  28.06.2021   
  Damga Vergisi  
 
  Mayıs 2021 dönemi Damga Vergilerinin beyan edilmesi ve ödenmesi.  
 
İlgili Dokümanlar:

 

 
 
   28.06.2021 Tarihine ait Diğer Mali Takvim Bilgileri
 
  KDV
Mayıs 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi.
 

  KDV
Mayıs 2021 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi (KDVK md. 9).
 

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Mayıs 2021 döneminde emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı.
 

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Mayıs 2021 dönemi stopaj vergilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).
 

  Damga Vergisi
Mayıs 2021 dönemi Damga Vergilerinin beyan edilmesi ve ödenmesi.
 

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE