Mali Takvim Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
 
   Tarih Konu İçerik

 
   01.07.2021  Mali Tatil  Bakınız 2021/080 No’lu Sirküler.

   07.07.2021  Değerli Kağıt  Bankalarca Haziran 2021 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.

   12.07.2021  Özel Tüketim Vergisi  16 – 30 Haziran 2021 dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

   16.07.2021  BSMV  Haziran 2021 dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     KKDF  Haziran 2021 dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel Tüketim Vergisi  Haziran 2021 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel İletişim Vergisi  Haziran 2021 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

   26.07.2021  İlan ve Reklam Vergisi  Haziran 2021 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     Yangın Sigortası  Sigorta şirketlerince Haziran 2021 dönemine ait Yangın Sigortası Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     Özel Tüketim Vergisi  1-15 Temmuz 2021 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Haziran 2021 dönemi emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı.

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Haziran 2021 dönemi stopaj vergilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Beyannamesi dâhil) ile beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin).

     KDV  Haziran 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     KDV  Haziran 2021 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisi beyanı ve ödenmesi (KDVK md. 9).

     KDV  Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     Damga Vergisi  Haziran 2021 dönemine ait Damga Vergilerinin beyanı ve ödenmesi.

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE