Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 108 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2021-108  DİĞER
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Süreleri Oranı %20’den %50’ye artırılmıştır. 
18.10.2021

   Dokümanı İndir 2021-107  GVK-KVK-KDV
30 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanan işyeri kiralamalarında tevkifat oranı indirimleri ile bazı hizmetlerde uygulanacak olan KDV indirimlerinin süresi uzatılmamıştır. 
04.10.2021

   Dokümanı İndir 2021-106  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır 
01.10.2021

   Dokümanı İndir 2021-105  VUK-MENKUL KIYMET
30.09.2021 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-104  VUK
30 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-103  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 EKİM 
29.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-102  SGK
SGK tarafından tebligatlar 01.10.2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır. 
27.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-101  SGK
Uluslararası sözleşmesi olmayan yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde değişiklik yapılmıştır.  
20.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-100  SGK
5 Puanlık sigorta prim teşvikinde Türkiye genelindeki bütün işyerlerini kapsayacak işveren bazlı borç sorgulaması uygulamasının başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 olarak değişmiştir.  
13.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-099  GVK
İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. 
06.09.2021

   Dokümanı İndir 2021-098  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 EYLÜL 
31.08.2021

   Dokümanı İndir 2021-097  GVK- KVK- KDV –SGK - DİĞER
“Vergi Affı” olarak bilinen 7326 sayılı Kanun kapsamındaki başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. 
27.08.2021

   Dokümanı İndir 2021-096  VUK
Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” internet vergi dairesinde “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde uygulamaya açılmıştır.  
12.08.2021

   Dokümanı İndir 2021-095  SGK
5 Puanlık sigorta prim teşvikinde 2021/Eylül döneminden itibaren işyeri bazlı değil, Türkiye genelindeki bütün işyerlerini kapsayacak şekilde işveren bazlı borç sorgulaması yapılacaktır. 
09.08.2021

   Dokümanı İndir 2021-094  İK – TTK - DİĞER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olan Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklerden yararlanabileceği tarih 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur. 
30.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-093  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 AĞUSTOS 
30.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-092  KDV
Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinde 31 Temmuz 2021’e kadar uygulanacak olan %1’lik KDV oranının süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
30.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-091  KDV
Bazı hizmetlerde 31 Temmuz 2021’e kadar uygulanacak olan KDV indirimleri süresi 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. 
30.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-090  GVK - KVK
İşyeri kiralamalarında tevkifat oranı indirimlerinin süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. 
30.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-089  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
30.07.2021

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE