Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 86 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2021-086  VUK
Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin, 7326 sayılı Kanun uyarınca Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine yönelik uygulamanın usul ve esasları 530 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 
16.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-085  VUK
Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 529 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükelleflerine, kollektif şirketlere, eshamsız komandit şirketlere, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllere “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” verme zorunluluğu getirilmiştir. 
13.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-084  VUK
26 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin beyan ve ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna, 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin haftasonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdare 
09.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-083  İK – PERSONEL - GVK
1 Temmuz - 31 Aralık 2021 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir. 
07.07.2021

   Dokümanı İndir 2021-082  VUK - MENKUL KIYMET
30.06.2021 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-081  MALİ TAKVİM
SİRKÜLER NO: 2021/081 – MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 TEMMUZ 
30.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-080  DİĞER
2021 yılı Mali Tatili 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir. 
30.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-079  GVK-DİĞER
Varlık Barışının süresi 6 ay uzatılmıştır. 
30.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-078  VUK
30 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-077  KDV
Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinde 30 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan %1’lik KDV oranının süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
22.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-076  KKDF
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi % 0’a indirilmiştir. 
22.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-075  DİĞER
Kamuoyunda “Yeni Vergi Affı Kanunu” olarak nitelenen 7326 sayılı Kanun kapsamında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
15.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-074  GVK – KVK - KDV –SGK - DİĞER
Kamuoyunda “Yeni Vergi Affı Kanunu” olarak nitelenen 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
09.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-073  İK-SGK
Uzaktan çalışma gün sayısının Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) ayrıca belirtilmesi için beyanname düzenleme programında güncelleme yapılmıştır. 
08.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-072  KDV
Kısmi KDV tevkifatı, finansman gider kısıtlaması kapsamında yüklenilen KDV’nin indirimi ve gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No’lu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler 
03.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-071  KDV
Bazı hizmetlerde 31 Mayıs 2021’e kadar uygulanacak olan KDV indirimleri süresi 31 Temmuz 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. 
02.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-070  GVK - KVK
İşyeri kiralamalarında tevkifat oranı indirimlerinin süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır. 
02.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-069  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
01.06.2021

   Dokümanı İndir 2021-068  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 HAZİRAN 
31.05.2021

   Dokümanı İndir 2021-067  VUK
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
27.05.2021

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE