Sigma YMM

14 Aralık 2005

SİRKÜLER NO: 2005/123 - TÜRK TİCARET KANUNU

 

Konu: Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2005’dir.

Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 272 ve 507’nci maddelerinde değişiklik yapılarak anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari esas sermaye miktarları artırılmış ve artırım için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine son müracaat tarihi 2003/6 sayılı İç Ticaret Tebliği ile 31.12.2005 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştı (Ayrıntılı bilgi için bakınız 2004/162 no.lu sirkülerimiz).

Türk Ticaret Kanununun 273üncü maddesinin 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4884 sayılı Kanunun 2nci maddesiyle değişen şekli ile anonim şirketlerin, Türk Ticaret Kanununun 509uncu maddesinin 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4884 sayılı Kanunun 5nci maddesiyle değişen şekli ile de limited şirketlerin esas mukavele değişikliklerinin Bakanlığın iznine tâbi olması uygulamasına son verilmiştir.

Sermaye artırım süresi ile ilgili başkaca bir uzatma açıklanmadığından, sermayeleri 50.000,00 YTL’den az olan anonim şirketler ile 5.000,00 YTL’den az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2005 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31 Mart 2006 tarihine kadar sonuçlandırmaları gerekmektedir.

Yer verilen konularda ek bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

SİGMA

ST                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.