Sigma YMM

21 Ekim 2013

SİRKÜLER NO: 2013/102 – VUK 

Konu: 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,86 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yeniden değerleme oranı yıllık olarak hesaplanmakta ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilmektedir. Ancak, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de yeniden değerleme oranının hesaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı’nca 21 Ekim 2013 tarihinde internet sitesinde yayınlanan 30 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak açıklanmıştır.

Yer verilen konularda ek bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.

 

Saygılarımızla,

SİGMA

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.