Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 113 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2013-016  EMLAK VERGİSİ
61 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılına ait emlak vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hakkında açıklamalar yapılmıştır.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-015  KKDF
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yeniden belirlenmiştir.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-014  VUK
2013 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı parasal limitler 
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-013  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı parasal limitler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-012  GVK
2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesine esas Gelir Vergisi Tarifesi yayımlanmıştır 
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-011  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
01.01.2013 tarihinden itibaren Özel İletişim Vergisi 39,00 TL olarak uygulanacaktır.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-010  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren vadelerine göre stopaj yapılacaktır.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-009  MTV
2013 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları hakkında.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-008  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
2013 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-007  DİĞER
Bakanlar Kurulu, mevduat ve katılma hesapları ile birikimli mevduat/katılma hesaplarından bankaların onayı ile vadelerinden önce çekim yapılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapmıştır.  
02.01.2013

   Dokümanı İndir 2013-006  GVK
1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları belirlenmiştir.  
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2013-005  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2013 OCAK  
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2013-004  GVK
2013 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları yeniden belirlenen asgari ücretle birlikte değişmiştir.  
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2013-003  İK – PERSONEL - GVK
2013 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir.  
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2013-002  2013/002 - İK - SSK
2013 yılında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının üst ve alt sınırı belirlenmiştir 
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2013-001  VUK
31 Aralık 2012 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2012

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE